Submit Your Online Inquiry
Inquire Now
Српски језик и књижевност
Језик је основа  сваког учења, размишљања и комуникације, тако да прожима сав програм. Сви наставници су уједно и наставници језика јер кроз особен језик предмета проширују просторе размишљања својих ученика. Усавршавање једног или више језика оспособљава ученика да оствари свој лични потенцијал.
Потребно је да ученици развију љубав према природи језика и књижевности, о утицају језика и књижевности и њиховој снази и лепоти., при чему ће бити подстакнути да препознају да је одлично познавање језика  моћно оруђе у комуникацији у сваком друштву. Још више, предмет језик и књижевност укључује разне стваралачке процесе и подстиче развој маште и креативност  путем изражавања властите личности.
 
Циљеви предмета
  • Циљеви предмета су у складу за захтевима IBO програма, а то су
  • Оспособљавање ученика да језик користе као средство у изражавању размишљања, креативности, запажања, учења, испољавања личности и анализу и друшвених односа
  • Развијање вештина слушања, говора, читања, писања и презентовања у различитим облицима
  • Развијање критичког, креативног  учења кроз  проучавање књижевних и некњижевних текстова
  • Проучавање текстова  и дела из различитих култура и раздобља
  • Употреба језика у различитим облицима и медијима
  • Развијање жеље за читањем
  • Примена лингвистичких и књижевних појмова и вештина у разноврсним контекстима
Кликните на линк да би сте видели информације о програму и начину оцењивања за сваки разред.