Često postavljana pitanja i brzi linkovi

Submit Your Online Inquiry
Inquire Now
Koliko je stara Internacionalna škola u Beogradu (ISB)?
Internacionalna škola u Beogradu je osnovana davne 1948. godine, ali je naši učenici svake godine iznova podmlađuju, i tako već 72 godine!  Za više detalja o bogatoj istoriji škole, kliknite ovde.
 
Koje akademske programe prati ISB?
Naša škola je jedina internacionalna škola u Beogradu koja nudi sva tri International Baccalaureate® programa:
  • IB PYP – Od vrtića do 5. razreda
  • IB MYP – od 6. do 10. razreda
  • IB DP – 11. i 12. razred
Da li je škola akreditovana i autorizovana?
Našu školu je akreditovala New England Association of Schools and Colleges (NEASC) i autorizovala organizacija International Baccalaureate (IBO), kao i Ministarstvo prosvete Republike Srbije. ISB je takođe članica nekoliko saveta i asocijacija: Council of International Schools (CIS), Central and Eastern European Schools Association (CEESA), Association for the Advancement of International Education (AAIE) i Academy for International School Heads (AISH).
 
Koliko učenika pohađa ISB, i koji je prosečan broj učenika u učionici?
Trenutno oko 350 učenika pohađa ISB, a prosečan broj učenika u odeljenju je 15. Razmer prosečnog broja učenika i  nastavnika je 8:1.
 
Odakle su vaši učenici?
Učenici ISB dolaze iz svih delova sveta. Trenutno našu školu pohađaju učenici iz 50 zemalja širom sveta.
 
Ko su nastavnici u ISB?
ISB ima 75 nastavnika, asistenata i ostalog nastavnog osoblja iz 10 zemalja sveta, sa iskustvom u radu u prosveti od 3 do 30 godina. Za više detalja o našim sjajnim nastavnicima, kliknite ovde.
 
Da li ISB nudi vannastavne aktivnosti?
Vannastavne aktivnosti se organizuju u svakom polugodištu u skladu sa interesovanjima učenika. One najčešće uključuju: umetnosti i rukotvorine, borilačke veštine, košarku, fudbal, pomoć u učenju, kuvanje, moderni ples, balet, američki fudbal, hor, pripremu za SAT testove, jogu, dramske umetnosti, ping-pong, bejzbol, lakros, šah, naučnu sekciju, kreativno pisanje, ples, muzički bend i individualne muzičke časove. 
Škola takođe nudi i niz CEESA aktivnosti, kao što su košarka, fudbal, odbojka, kviz opšeg znanja, matematičku sekciju, sekciju govorništva i debate, hor i Model Ujedinjenih nacija (MUN).
 
Kada je potrebno aplicirati za upis u školu? 
Internacionalna škola u Beogradu vrši upis tokom cele godine, i nema određene rokove za predaju prijava. Međutim, prijem novih učenika zavisi od broja raspoloživih mesta. Stoga je najbolje raspitati se unapred o slobodnim mestima.
 
Kako se određuje u koji razred će ići dete? 
Učenici se upisuju u razrede koji im odgovaraju prema uzrastu. Bez obzira kada se u toku školske godine upisuju u školu, učenici moraju imati napunjen određeni broj godina pre 1. septembra te školske godine za upis u određeni razred. Za više detalja o načinu raspoređivanja dece u razrede prema uzrastu, kliknite ovde.
 
Moje dete ima posebne potrebe. Da li mogu da ga prijavim za upis u ISB? 
Naš tim stručnjaka za podršku u učenju je posvećen tome da svaki učenik u našoj školi dobije potrebnu akademsku podršku. Ukoliko vaše dete ima individualni obrazovni plan, ili neki sličan dokument, isti bi trebalo dostaviti školi prilikom prijavljivanja za upis. Škola će, u saradnji sa roditeljima, raditi na personalizaciji nivoa i modela podrške u učenju, kako bi učenici imali najbolji pristup nastavnom planu i programu naše škole.
 
Moje dete ne govori engleski na visokom nivou. Da li mogu da ga prijavim za upis u ISB?
Mnogi naši polaznici ne govore engleski kada pođu u našu školu. Kako bi svi učenici imali pristup nastavnom planu i programu naše škole na način koji im omogućava da u potpunosti iskuse sve njegove dobrobiti i dosegnu svoj puni potencijal, ISB pruža sveobuhvatni program engleskog kao stranog jezika (EAL).
 
Da li učenici koriste tehnologiju u nastavi?
U našoj školi verujemo da tehnologija nije sredstvo koje će zameniti tradicionalne metode učenja, već način da se prostor u kojem se odvija učenje transformise tako da se omogući veća saradnja i komunikacija izmedju učenika, kao i da se pospeše kritička analiza informacija i kreativni načini rešavanja problema. Kako bi ova vizija postala realnost, ISB prepoznaje da učenici moraju da budu digitalno opismenjeni, kako bi bili u mogućnosti da stiču znanja tokom čitavog životnog veka. Svi časovi uključuju tehnologiju kao deo nastavnog plana i programa, i kontinuirano nalazimo načine za inovaciju i razvoj naših tehnoloških resursa.
 
Ko upravlja školom?
Internacionalna škola u Beogradu je neprofitna obrazovna ustanova. Školom upravlja Školski odbor, koji se u svom radi vodi Statutom škole.
 
Da li podstičete roditelje da se angažuju u radu škole?
Svi roditelji, kao i nastavno i drugo osoblje škole su članovi Asocijacije roditelja, nastavnika i učenika - PTSA. Glavni cilj Asocijacije je podrška i izgradnja zajednice ISB kroz različite događaje i aktivnosti i povezivanje različitih segmenata škole:  roditelja, učenika i zaposlenih, kako bi školu kao celinu podržavali i osnaživali.
 
Da li ISB nudi stipendije?
Kao škola koju autorizuje međunarodna organizacija International Baccalaureate®  (IBO), Internacionalna škola u Beogradu svesna je značaja raznolikosti učeničke populacije, izgradnje čvrstih veza sa lokalnom zajednicom i promovisanja izuzetnih akademskih postignuća. Zahvaljujući Programu stipendija, jedan učenik/učenica iz zemlje domaćina svake godine dobija priliku da se u našoj školi besplatno školuje tokom sve četiri godine srednje škole.
 
Na koje koledže i univerzitete se upisuju maturatni škole?
Sto odsto naših maturanata upisuje visoke škole i redovno biva primljeno na najprestižnije univerzitete sveta. Većina naših učenika se upisuje na univerzitete na engleskom jeziku u Severnoj Americi, Velikoj Britaniji ili Evropi.
 
Da li ISB ima ekskurzije?
Učenici od petog do dvanaestog razreda svake godine odlaze na akademska putovanja koja za cilj imaju učenje i sticanje iskustava. Putovanja na mnoštvo lokacija u Srbiji i u Evropi vezane za nastavni plan i program su takođe moguće u sklopu pojedinačnih predmeta.
 
Da li u školi postoje uniforme ili pravila odevanja?
U školi ne postoje uniforme ili standard u odevanju kojeg se učenici moraju pridržavati. Od učenika se očekuje da budu uljudni, uredni i odeveni prigodno za pohađanje nastave.
 
Da li ISB nudi i druge jezike?
ISB prihvata IB koncept međunarodnog obrazovanja koji promoviše interkulturalno razumevanje i “mogućnost komunikacije na mnoštvo različitih načina i na više od jednog jezika”. Bogati razvoj jezika i pismenosti za sve učenike je ključni element sva tri IB programa u našoj školi.
 
Koje su cene školarina?
Godišnje cene školarina i drugih taksi su date ovde.
 
Ukoliko želite da saznate više o tome šta naša škola nudi ili da zakažete posetu školi, kontaktirajte kancelariju za upis putem imejla admissions@isb.rs